Nazilli
+17°C
Yağmur
ANA SAYFA
S.S.S
ŞİKAYET FORMU
BİZE ULAŞIN

Haberler

TÜRK GIDA KODEKSİ SOFRALIK ZEYTİN TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/33) YAYINLANDI

  • 18.09.2014
  • nazillitb

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi Sofralık Zeytin Tebliği yayımlandı. Söz konusu tebliğ; sofralık zeytinlerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, muhafaza edilmesi, depolanması, taşınması ve pazarlanmasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirleme amacıyla Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlandı.

Tebliğe göre zeytinler; "Ambalaj salamurası, bütün zeytinler, çekirdeği çıkartılmış zeytinler, çeşit/varyete, dane iriliği, doğal kurutulmuş zeytin, doğal salamura zeytin, doğal zeytin, dolgulu zeytin, hurma zeytin, işlem görmüş kurutulmuş zeytin, işlem görmüş salamura zeytin, işlem görmüş zeytin, oksidasyonla karartılmış zeytin, rengi dönük/pembe zeytin, salamura, salata zeytin, sele zeytini, siyah zeytin, sofralık zeytin, yeşil zeytin; insani tüketim amaçlı sular ile salamurada, zeytinde veya ambalâj salamurasında bulunmasına izin verilen maddeler dışındaki gözle görülebilir her türlü maddeyi içerir." şeklinde tanımlandı.
Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. İlgili tebliğe,23.08.2014 tarih 29097 sayılı resmi gazeteden ulaşılabilirsiniz
Bu Tebliğ ile,  25/5/2008 tarihli ve 26886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Sofralık Zeytin Tebliği (Tebliğ No: 2008/24) yürürlükten kaldırılmıştır.
Söz konusu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Bu Tebliğin amacı; sofralık zeytinlerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, muhafaza edilmesi, depolanması, taşınması ve pazarlanmasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemektir.
Söz konusu tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.
Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri 31/12/2014 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlarlar.
Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri tarafından 16 ncı madde ile yürürlükten kaldırılan Tebliğ hükümlerine uygun ürünler, 31/12/2014 tarihinden önce piyasaya arz edilmek koşulu ile 31/12/2016 tarihine kadar piyasada bulunabilir.

İLGİLİ TEBLİĞE VE EK'LERİNE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...

TÜRK GIDA KODEKSİ SOFRALIK ZEYTİN TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/33) YAYINLANDI