İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynakları yönetiminde yetkinlik, sürekli gelişim ve eşitlik odaklı olmak. 

✷  İşin gerektirdiği nitelik, yetenek ve bütçe imkânları doğrultusunda yeterli sayıda insan kaynağını istihdam etmek,

✷  Çalışanların bilgi ve becerilerini arttırarak mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişimine olanak sağlamak,

✷  Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda ücretlendirme yapmak,

✷  Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmak,

✷  Çalışan performansını düzenli olarak izlemek, performansı doğrultusunda ödül – ceza sistemi uygulamak,

 

✷  Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almak,

 

✷  Çalışanlar arasında fırsat eşitliği olan bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; Nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamak,

 

✷  Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirip, güncellemektir


 

 

Whatsapp ile İletişime Geç